Үйлчлэл: "Every Nation Mongolia" чуулганы пастор

Албан газар: ФМ 104.5 радио - "930 шоу" нэвтрүүлгийн хөтлөгч, "Улаанбаатар дээд сургууль"  Хувь Хүний Хөгжлийн багш  

Гэр бүл: Эхнэр, 2 хүүхэд 

Шигтгээ үг: "Амьдрал урт богиноороо биш утга агуулгаараа хэмжигддэг." 

Алсын хараа: Нийгэмд зүй зохистой нөлөө үзүүлэхүйц чанартай дагалдагчдыг бэлтгэдэг нутгийн чуулган болох 

Дагнан заадаг хичээл: "Хувь хүний хөгжил", "Гэр бүл", "Библийн хичээлүүд" 

 

Г. Отгонбаатар

Г. Отгонбаатар
Газар дээрх диваажин
Үзсэн 4837 | 2018 оны 02 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.24
Үзсэн 493 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.25
Үзсэн 626 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.26
Үзсэн 502 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.27
Үзсэн 420 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.28
Үзсэн 671 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.01
Үзсэн 551 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.02
Үзсэн 545 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.03
Үзсэн 465 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.04
Үзсэн 660 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.05
Үзсэн 697 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.11
Үзсэн 433 | 2018 оны 12 сарын 11
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.12
Үзсэн 387 | 2018 оны 12 сарын 12
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.13
Үзсэн 601 | 2018 оны 12 сарын 13
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.14
Үзсэн 697 | 2018 оны 12 сарын 14
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.15
Үзсэн 614 | 2018 оны 12 сарын 15
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee 2019.01.14
Үзсэн 473 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee 2019.01.15
Үзсэн 613 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee 2019.01.16
Үзсэн 645 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.01.17
Үзсэн 455 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.01.18
Үзсэн 431 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.22
Үзсэн 727 | 2019 оны 04 сарын 22
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.23
Үзсэн 876 | 2019 оны 04 сарын 23
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.24
Үзсэн 925 | 2019 оны 04 сарын 24
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.25
Үзсэн 808 | 2019 оны 04 сарын 25
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.26
Үзсэн 774 | 2019 оны 04 сарын 26
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.02.03
Үзсэн 910 | 2020 оны 02 сарын 03
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.02.06
Үзсэн 935 | 2020 оны 02 сарын 06
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.11.23
Үзсэн 130 | 2021 оны 01 сарын 13
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.11.24
Үзсэн 126 | 2021 оны 01 сарын 13
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.11.25
Үзсэн 126 | 2021 оны 01 сарын 13
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.11.26
Үзсэн 153 | 2021 оны 01 сарын 13
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.11.27
Үзсэн 117 | 2021 оны 01 сарын 13