Үйлчлэл: "Every Nation Mongolia" чуулганы пастор

Албан газар: ФМ 104.5 радио - "930 шоу" нэвтрүүлгийн хөтлөгч, "Улаанбаатар дээд сургууль"  Хувь Хүний Хөгжлийн багш  

Гэр бүл: Эхнэр, 2 хүүхэд 

Шигтгээ үг: "Амьдрал урт богиноороо биш утга агуулгаараа хэмжигддэг." 

Алсын хараа: Нийгэмд зүй зохистой нөлөө үзүүлэхүйц чанартай дагалдагчдыг бэлтгэдэг нутгийн чуулган болох 

Дагнан заадаг хичээл: "Хувь хүний хөгжил", "Гэр бүл", "Библийн хичээлүүд" 

 

Г. Отгонбаатар

Г. Отгонбаатар
Газар дээрх диваажин
Үзсэн 4395 | 2018 оны 02 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.24
Үзсэн 438 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.25
Үзсэн 479 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.26
Үзсэн 439 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.27
Үзсэн 368 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.28
Үзсэн 528 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.01
Үзсэн 488 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.02
Үзсэн 486 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.03
Үзсэн 396 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.04
Үзсэн 486 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.05
Үзсэн 513 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.11
Үзсэн 372 | 2018 оны 12 сарын 11
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.12
Үзсэн 329 | 2018 оны 12 сарын 12
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.13
Үзсэн 407 | 2018 оны 12 сарын 13
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.14
Үзсэн 538 | 2018 оны 12 сарын 14
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.15
Үзсэн 444 | 2018 оны 12 сарын 15
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee 2019.01.14
Үзсэн 404 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee 2019.01.15
Үзсэн 433 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee 2019.01.16
Үзсэн 431 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.01.17
Үзсэн 397 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.01.18
Үзсэн 342 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.22
Үзсэн 524 | 2019 оны 04 сарын 22
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.23
Үзсэн 686 | 2019 оны 04 сарын 23
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.24
Үзсэн 759 | 2019 оны 04 сарын 24
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.25
Үзсэн 614 | 2019 оны 04 сарын 25
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.26
Үзсэн 564 | 2019 оны 04 сарын 26
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.02.03
Үзсэн 734 | 2020 оны 02 сарын 03
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.02.06
Үзсэн 717 | 2020 оны 02 сарын 06
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.11.23
Үзсэн 69 | 2021 оны 01 сарын 13
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.11.24
Үзсэн 64 | 2021 оны 01 сарын 13
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.11.25
Үзсэн 65 | 2021 оны 01 сарын 13
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.11.26
Үзсэн 93 | 2021 оны 01 сарын 13
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.11.27
Үзсэн 62 | 2021 оны 01 сарын 13