Үйлчлэл: "Every Nation Mongolia" чуулганы пастор

Албан газар: ФМ 104.5 радио - "930 шоу" нэвтрүүлгийн хөтлөгч, "Улаанбаатар дээд сургууль"  Хувь Хүний Хөгжлийн багш  

Гэр бүл: Эхнэр, 2 хүүхэд 

Шигтгээ үг: "Амьдрал урт богиноороо биш утга агуулгаараа хэмжигддэг." 

Алсын хараа: Нийгэмд зүй зохистой нөлөө үзүүлэхүйц чанартай дагалдагчдыг бэлтгэдэг нутгийн чуулган болох 

Дагнан заадаг хичээл: "Хувь хүний хөгжил", "Гэр бүл", "Библийн хичээлүүд" 

 

Г. Отгонбаатар

Г. Отгонбаатар
Газар дээрх диваажин
Үзсэн 2688 | 2018 оны 02 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.24
Үзсэн 234 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.25
Үзсэн 254 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.26
Үзсэн 314 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.27
Үзсэн 236 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.09.28
Үзсэн 316 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.01
Үзсэн 357 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.02
Үзсэн 365 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.03
Үзсэн 266 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.04
Үзсэн 295 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee-2018.10.05
Үзсэн 288 | 2018 оны 10 сарын 08
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.11
Үзсэн 232 | 2018 оны 12 сарын 11
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.12
Үзсэн 207 | 2018 оны 12 сарын 12
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.13
Үзсэн 215 | 2018 оны 12 сарын 13
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.14
Үзсэн 352 | 2018 оны 12 сарын 14
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.15
Үзсэн 262 | 2018 оны 12 сарын 15
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee 2019.01.14
Үзсэн 271 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee 2019.01.15
Үзсэн 210 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee 2019.01.16
Үзсэн 212 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.01.17
Үзсэн 280 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.01.18
Үзсэн 221 | 2019 оны 01 сарын 21
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.22
Үзсэн 266 | 2019 оны 04 сарын 22
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.23
Үзсэн 445 | 2019 оны 04 сарын 23
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.24
Үзсэн 498 | 2019 оны 04 сарын 24
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.25
Үзсэн 374 | 2019 оны 04 сарын 25
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.04.26
Үзсэн 317 | 2019 оны 04 сарын 26
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.02.03
Үзсэн 348 | 2020 оны 02 сарын 03
Г. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2020.02.06
Үзсэн 311 | 2020 оны 02 сарын 06