Үйлчлэл: "Ариун Үндэс" чуулганы пастор 

Боловсрол: Дээд 

Гэр бүл: Эхнэр, 1 хүүхэд 

Дагнан заадаг хичээл: 

Хэвлүүлсэн ном, товхимол:  

Ч. Отгонбаяр

Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.16
Үзсэн 507 | 2018 оны 12 сарын 18
Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.17
Үзсэн 585 | 2018 оны 12 сарын 18
Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.18
Үзсэн 538 | 2018 оны 12 сарын 18
Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.19
Үзсэн 578 | 2018 оны 12 сарын 19
Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.20
Үзсэн 530 | 2018 оны 12 сарын 20