Үйлчлэл: "Ариун Үндэс" чуулганы пастор 

Боловсрол: Дээд 

Гэр бүл: Эхнэр, 1 хүүхэд 

Дагнан заадаг хичээл: 

Хэвлүүлсэн ном, товхимол:  

Ч. Отгонбаяр

Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.16
Үзсэн 625 | 2018 оны 12 сарын 18
Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.17
Үзсэн 940 | 2018 оны 12 сарын 18
Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.18
Үзсэн 660 | 2018 оны 12 сарын 18
Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.19
Үзсэн 926 | 2018 оны 12 сарын 19
Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.20
Үзсэн 867 | 2018 оны 12 сарын 20