Үйлчлэл: "Ариун Үндэс" чуулганы пастор 

Боловсрол: Дээд 

Гэр бүл: Эхнэр, 1 хүүхэд 

Дагнан заадаг хичээл: 

Хэвлүүлсэн ном, товхимол:  

Ч. Отгонбаяр

Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.16
Үзсэн 383 | 2018 оны 12 сарын 18
Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.12.17
Үзсэн 439 | 2018 оны 12 сарын 18
Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.18
Үзсэн 404 | 2018 оны 12 сарын 18
Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.19
Үзсэн 450 | 2018 оны 12 сарын 19
Ч. Отгонбаяр
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.20
Үзсэн 396 | 2018 оны 12 сарын 20