Хамрагддаг чуулган: "Христ Чуулган"-ы удирдагч

Үйлчлэл: МИЧХ ТББ-ын Нийгмийн үйлчлэлийн албаны Зохицуулагч

Албан газар: "МИЧХ ТББ" Нийгэмийн үйлчлэлийн захирал

Боловсрол: Нийгмийн ажилтан, Теологийн бакалавр

Гэр бүл: Эхнэр, 3 хүүхэд

Шигтгээ үг: Итгэл, Энэрэл, Шударга байдлыг Монгол хүний үнэт зүйл болгох

Хэвлүүлсэн номтовхимол

“Зам Үнэн Амь” Христитгэлт хөдөөлүүлэх ёслол 2008 он

“Санхүүгийн эрх чөлөө” багш сургачийн гарын авлага 2012 он

“Болгоомжлоорой – Аюултай” хүүхдийг осол, гэмтлээс сэргийлэх буддаг ном 2016 он

“Өрхийн санхүүгийн дэвтэр” 2018 он

Дагнан заадаг хичээл

  • Хувь хүний хөгжлийн сургалт
  • Өрхийн санхүү, бизнесийн сургалт
  • Гэр бүл, олон нийтийн сургалт
  • Байгууллага, хамт олны сургалт
  • Эко орчны тохижилтын сургалт

Ц. Даваадорж

Ц. Даваадорж
Morning Coffee 2019.01.07
Үзсэн 624 | 2019 оны 01 сарын 08
Ц. Даваадорж
Morning Coffee 2019.01.08
Үзсэн 843 | 2019 оны 01 сарын 08
Ц. Даваадорж
Morning Coffee 2019.01.09
Үзсэн 833 | 2019 оны 01 сарын 09
Ц. Даваадорж
Morning Coffee 2019.01.10
Үзсэн 547 | 2019 оны 01 сарын 10
Ц. Даваадорж
Morning Coffee 2018.01.11
Үзсэн 474 | 2019 оны 01 сарын 11