Боловсрол: 

B.A Солонгос хэлний багш орчуулагч /УБ дээд сургууль/ 

M.A Олон Улсын Харилцааны мэргэжилтэн /МУИС/ 

M.Div Жаншин Теологын их сургууль 

Гэр бүл: 

Шигтгээ үг: Итгэл, хайр, найдвар 

Хэвлүүлсэн номтовхимол

Дагнан заадаг хичээл

Албан газар:  Библийн Теологийн сургуульд багш 

Б. Өлзийжаргал

Б. Өлзийжаргал
Morning Coffee 2019.01.21
Үзсэн 311 | 2019 оны 01 сарын 22
Б. Өлзийжаргал
Morning Coffee 2019.01.22
Үзсэн 286 | 2019 оны 01 сарын 22
Б. Өлзийжаргал
Morning Coffee 2019.01.23
Үзсэн 387 | 2019 оны 01 сарын 23
Б. Өлзийжаргал
Morning Coffee 2019.01.24
Үзсэн 285 | 2019 оны 01 сарын 24
Б. Өлзийжаргал
Morning Coffee 2019.01.25
Үзсэн 262 | 2019 оны 01 сарын 27
Б. Өлзийжаргал
Morning Coffee - 2020.02.11
Үзсэн 484 | 2020 оны 02 сарын 11