Үйлчлэл: "Цайз гэрчлэл"

Боловсрол: Хүрээ МХТД-ийн сургууль, M.Div

Гэр бүл: Эхнэр, 2 хүүхэд 

 

 

Г. Батжаргал