Олон улсын Христийн залуучуудын илгээлтийн хөдөлгөөнийг үндэслэгч бөгөөд "YWAM" Үндэстнүүдийн Их сургуулийн үүсгэн байгуулагч юм.

Тэрээр "YWAM"-ыг 1960 онд эхнэр Дарлин Каннингхамын хамт 24 настайдаа эхлүүлж байжээ.

Түүний хэвлүүлсэн ном, товхимол: 

-"Энэ үнэхээр Бурхан минь та мөн гэж үү?", "YWAM"-ийн хэвлэлийн газар 1984 он

-"Есүсийг Эзэнхээ болгох", YWAM"-ийн хэвлэлийн газар 1989 он

- "Хязгаар хүртэл амьдрахыг зүрхлэх нь" , "YWAM"-ийн хэвлэлийн газар 1992 он 

-"Яагаад эмэгтэйчүүд биш гэж? ,"YWAM"-ийн хэвлэлийн газар 2000 он 

- "Үндэстнүүдийг өөрчилдөг ном",  "YWAM"-ийн хэвлэлийн газар 2007 он 

-"Бид одоо Библийн хомсдолыг эцэслэж чадна",  "YWAM"-ийн хэвлэлийн газар 2017 он 

 

Лорен Каннингхам

Лорен Каннингхам
Лорен Каннингхамтай хийсэн ярилцлага
Үзсэн 2197 | 2019 оны 03 сарын 05