Үйлчлэл: "Бэтаны Ургац" чуулганы туслах пастор 

Боловсрол: БСНТ-ын Библи судлалын бакалавр

Гэр бүл: Эхнэр, 3 хүүхэд 

Дагнан заадаг хичээл: Гэтлэл, Филемон, Иаков

Хэвлүүлсэн ном, товхимол: 

Ж. Сайнбаяр

Ж. Сайнбаяр
Morning Coffee - 2019.03.04
Үзсэн 435 | 2019 оны 03 сарын 19
Ж. Сайнбаяр
Morning Coffee - 2019.03.05
Үзсэн 416 | 2019 оны 03 сарын 20
Ж. Сайнбаяр
Morning Coffee - 2019.03.06
Үзсэн 466 | 2019 оны 03 сарын 20
Ж. Сайнбаяр
Morning Coffee - 2019.03.07
Үзсэн 376 | 2019 оны 03 сарын 20
Ж. Сайнбаяр
Morning Coffee - 2019.03.08
Үзсэн 500 | 2019 оны 03 сарын 20
Ж. Сайнбаяр
Morning Coffee - 2019.12.30
Үзсэн 328 | 2019 оны 12 сарын 30
Ж. Сайнбаяр
Morning Coffee - 2019.12.31
Үзсэн 466 | 2019 оны 12 сарын 31
Ж. Сайнбаяр
Morning Coffee - 2020.01.01
Үзсэн 423 | 2020 оны 01 сарын 03
Ж. Сайнбаяр
Morning Coffee - 2020.01.02
Үзсэн 364 | 2020 оны 01 сарын 03
Ж. Сайнбаяр
Morning Coffee - 2020.01.03
Үзсэн 418 | 2020 оны 01 сарын 03