Үйлчлэл: МЭЭ Хүүхдийн үйлчлэлд 2007-2018 он хүртэл.

Боловсрол: AGST / asia graduate school of theology. Боловсролын доктрант. Хүүхэд - гэр бүлийн зөвлөх, судлаач.

Гэр бүл: Нөхөр, 5 хүүхэдтэй. 

Хараа зорилго: Дараа үеэ бэлтгэх хараа зорилготой.

Дагнан заадаг хичээл: "Хүүхдийн цогц хөгжил", "Дараа үеэ халамжлахуй", "Библид суурилсан хүүхдийн эрх ба хамгаалал", "Миний ээж, миний аав миний баатар", "Дуудлагаа хэрхэн зөв таньж үр дүнтэй үйлчилэх вэ", "Өнчний төлөөх Бурханы зүрх сэтгэл", "Эден цэцэрлэгээс Загалмай хүртэл алхсан эмэгтэйчүүд" - эмэгтэйчүүдийн үйлчлэлд зориулсан хичээл, "2015 онд монгол чуулган дахь Хүүхэд-Өсвөрийн судалгаа" OneHope International, Өсвөрийнхөнд зориулж, "Бурханлаг үерхэл, нөхөрлөл хичээл"

А. Бямбацэрэн

А. Бямбацэрэн
БИБЛИД СУУРИЛСАН ХҮҮХДИЙН ЭРХ БА ХАМГААЛАЛ
Үзсэн 1448 | 2019 оны 04 сарын 03
А. Бямбацэрэн
Монгол чуулганы өсөлт, хөгжил судалгааны тайлан
Үзсэн 2457 | 2019 оны 05 сарын 28