Үйлчлэл: "Бэтаны Ургац" чуулганы пастор 

Боловсрол: Теологийн бакалавр, Удирдлагын магистр 

Гэр бүл: Эхнэр, 2 охин

Дагнан заадаг хичээл: Удирдлага

Шигтгээ үг: Зөв зорилгод буруу арга замаар хүрдэггүй.

Ц. Түвшинтөгс