Албан тушаал: “Лайнхам Түншлэл” ОУБ-ын захирал

Хамрагддаг чуулган: Лондон хотын “All Souls” Лайнхам дүүргийн цуглааны гишүүн

Туршлага:

1983-1988 “Английн Чуулган”-ы пасторын үйлчлэлд томилогдсоноос хойш хуучин гэрээг Энэтхэгт 5 жил заасан

1988-2001  Английн “Бүх Үндэстэн Христчин Коллеж”-д багш

2005 - 2011 “Лоззаны Тунхаг”  гаргах ажлын хэсгийн ахлагч

2001 ~ “Лайнхам Түншлэл” ОУБ-ын удирдлага

2010 оны 10 сар: Кейп Тауна хотын амбан захирагчийн ерөнхий архитектор - Лоззаны 3-р тунхаг Конгрессын  илтгэл.

Бичсэн ном зохиол: Бурханы хүмүүст зориулсан хуучин гэрээний ёсзүй, Бурханы хараа, Бурхан минь би ойлгохгүй нь, Бурханы хүмүүсийн хараа

Гэр бүлийн байдал:  Эхнэр Лиз, 4 хүүхэд, 10 ач, зээтэй

Крис Райт

Крис Райт
Крис Райттай хийсэн ярилцлага
Үзсэн 1863 | 2019 оны 05 сарын 08