Үйлчлэл: "Улаанбаатар" чуулганы пастор, "Итгэлийн Үйлс Нийгэмлэг" ТББ гүйцэтгэх захирал.

Боловсрол: бакалавр,

Гэр бүл: эхнэр, 4 хүүхэд

Шигтгээ үг: "Хүн болгон чиний амьдралыг харна. Тиймээс хүн төрөлхтний дунд гэрэл нь болж амьдар.

Ө. Батзаяа

Ө. Батзаяа
Morning Coffee - 2019.06.03
Үзсэн 1393 | 2019 оны 06 сарын 03
Ө. Батзаяа
Morning Coffee - 2019.06.04
Үзсэн 1030 | 2019 оны 06 сарын 04
Ө. Батзаяа
Morning Coffee - 2019.06.05
Үзсэн 964 | 2019 оны 06 сарын 05
Ө. Батзаяа
Morning Coffee - 2019.06.06
Үзсэн 627 | 2019 оны 06 сарын 06
Ө. Батзаяа
Morning Coffee - 2019.06.07
Үзсэн 1177 | 2019 оны 06 сарын 07