Боловсрол: Теологи судлал бакалавр, Төрийн удирдлага, Байгууллагын хөгжил, Хүний нөөцийн мэргэжлийн диплом.

Шигтгээ үг: Том харж, жижгээс эхэл

Үйлчлэл: "Амийн Талх" чуулганы пастор, "Монголын Ирээдүй Ногоон Ертөнц" НҮТББ тэргүүн, "Манлайлал Удирдлага Хөгжлийн Академи" НҮТББ тэргүүн.

Дагнан заадаг хичээл

  • Хувь хүний хөгжил
  • Библийн Ром ном
  • Байгууллагын хөгжил
  • Илтгэх урлаг
  • Удирдлага зүй

Л. Найдан

Л. Найдан
Morning Coffee - 2019.06.11
Үзсэн 703 | 2019 оны 06 сарын 11
Л. Найдан
Morning Coffee - 2019.06.10
Үзсэн 1043 | 2019 оны 06 сарын 10
Л. Найдан
Morning Coffee - 2019.06.13
Үзсэн 1018 | 2019 оны 06 сарын 13
Л. Найдан
Morning Coffee - 2019.06.14
Үзсэн 1113 | 2019 оны 06 сарын 14