Албан тушаал: Кино продюсер

Бүтээсэн кино: 

  • Overcomer (2019)
  • Legal Action (2018)
  • Loving (2016)
  • War Room (2015)
  • Washington's Spies (2014-2015) "12 episodes"

Давид Күүк

Давид Күүк
Давид Күүктэй хийсэн ярилцлага
Үзсэн 1424 | 2019 оны 06 сарын 12