Үйлчлэл: "Шинэ Амьдрал" чуулганы пастор, зохиолч

Хамрагддаг чуулган: "Шинэ Амьдрал" чуулган

Итгэлд ирсэн огноо: 1992 он 5 сар

Боловсрол: АНУ, теологийн сургуулийн Магистр (M.Div) 

Гэр бүл: Эхнэр, 4 хүүхэдтэй 

Хараа зорилго: Бурханыг мэдэх, Бурханыг мэдүүлэх 

Хэвлүүлсэн товхимол, заадаг хичээл: - "Та хаашаа явж байна вэ?", "Еврейн хар хайрцагны нууц", "Талмуд мэргэн үгс", "Библийн түлхүүр", "Шинэ Амьдрал", "Бурхан гэж хэн бэ?"

Ж. Мөнхжаргал

Ж. Мөнхжаргал
Зул сарын тухайд
Үзсэн 1305 | 2018 оны 04 сарын 05
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.01.24
Үзсэн 438 | 2018 оны 01 сарын 29
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.01.25
Үзсэн 328 | 2018 оны 01 сарын 29
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.01.09
Үзсэн 479 | 2018 оны 01 сарын 09
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.01.10
Үзсэн 355 | 2018 оны 01 сарын 10
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.01.11
Үзсэн 414 | 2018 оны 01 сарын 11
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.01.12
Үзсэн 316 | 2018 оны 01 сарын 12
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.01.22
Үзсэн 422 | 2018 оны 01 сарын 26
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.01.23
Үзсэн 331 | 2018 оны 01 сарын 26
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.01.26
Үзсэн 349 | 2018 оны 01 сарын 30
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.02.12
Үзсэн 327 | 2018 оны 02 сарын 14
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.02.13
Үзсэн 419 | 2018 оны 02 сарын 14
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.02.14
Үзсэн 298 | 2018 оны 02 сарын 14
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.02.19
Үзсэн 377 | 2018 оны 02 сарын 19
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.02.20
Үзсэн 353 | 2018 оны 02 сарын 20
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.02.21
Үзсэн 340 | 2018 оны 02 сарын 21
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.02.22
Үзсэн 324 | 2018 оны 02 сарын 22
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.02.23
Үзсэн 410 | 2018 оны 02 сарын 23
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.05.14
Үзсэн 323 | 2018 оны 05 сарын 14
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.05.15
Үзсэн 367 | 2018 оны 05 сарын 15
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.05.18
Үзсэн 298 | 2018 оны 05 сарын 18
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.05.17
Үзсэн 344 | 2018 оны 05 сарын 17
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.05.16
Үзсэн 403 | 2018 оны 05 сарын 16
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.05.21
Үзсэн 298 | 2018 оны 05 сарын 22
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.05.22
Үзсэн 328 | 2018 оны 05 сарын 22
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.05.23
Үзсэн 313 | 2018 оны 05 сарын 25
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.05.24
Үзсэн 365 | 2018 оны 05 сарын 25
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.05.25
Үзсэн 402 | 2018 оны 05 сарын 25
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.09.03
Үзсэн 402 | 2018 оны 09 сарын 07
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.09.07
Үзсэн 376 | 2018 оны 09 сарын 07
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.09.04
Үзсэн 235 | 2018 оны 09 сарын 07
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.09.06
Үзсэн 294 | 2018 оны 09 сарын 07
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.09.05
Үзсэн 364 | 2018 оны 09 сарын 07
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.09.17
Үзсэн 357 | 2018 оны 09 сарын 17
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.09.18
Үзсэн 301 | 2018 оны 09 сарын 20
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.09.19
Үзсэн 484 | 2018 оны 09 сарын 22
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.09.20
Үзсэн 320 | 2018 оны 09 сарын 20
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee-2018.09.21
Үзсэн 356 | 2018 оны 09 сарын 22
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee - Хүлээлт- 2018.11.21
Үзсэн 250 | 2018 оны 12 сарын 21
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.22
Үзсэн 334 | 2018 оны 12 сарын 22
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee- Хүлээлт- 2018.12.23
Үзсэн 270 | 2018 оны 12 сарын 23
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee -Хүлээлт- 2018.12.24
Үзсэн 244 | 2018 оны 12 сарын 24
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee 2018.12.26
Үзсэн 320 | 2018 оны 12 сарын 26
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee -Хүлээлт 2018.12.25
Үзсэн 225 | 2018 оны 12 сарын 26
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee 2018.12.27
Үзсэн 272 | 2018 оны 12 сарын 27
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee 2018.12.28
Үзсэн 451 | 2018 оны 12 сарын 28
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee 2019.01.02
Үзсэн 252 | 2019 оны 01 сарын 02
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee 2018.01.03
Үзсэн 340 | 2019 оны 01 сарын 03
Ж. Мөнхжаргал
Morning Coffee 2019.01.04
Үзсэн 256 | 2019 оны 01 сарын 04
Ж. Мөнхжаргал
Шинэ Амьдрал
Үзсэн 1162 | 2020 оны 01 сарын 06