"Найдвар тээсэн гэмтэн" зурагт ном нь Create International-ийн үйлчлэл болох Frontier Comic семинарт оролцсон болон багшилсан 19 уран бүтээлчийн хамтын бүтээл юм. Энэхүү бүтээлийн гол зорилго нь Есүс Христээс ирэх итгэл, найдварыг Монголчуудад түгээх явдал билээ. Бидэнтэй хамтран ажиллаж туслалцаа үзүүлсэн хүмүүс, YWAM Монгол багийнханд чин сэтгэлийн талархал илэрхийлье. Энэхүү зурагт номыг, мөн Библийн бусад материалыг дижитал хэлбэрээр авахыг хүсвэл www.blessmongolia.com хуудсаар зочлоорой. 

Ерөөлтэй Монгол

Ерөөлтэй Монгол
Найдвар тээсэн гэмтэн
Үзсэн 2526 | 2019 оны 06 сарын 25