Албан газар:  Монгол Кампус Крусейд Фор Крайст "Сүмийн Амьдрал" хөдөлгөөн

Албан тушаал: Стратеги Бодлого Хариуцсан захирал

Үйлчлэл: "Агуу Захирамж Христийн Чуулган"-ы ахлагч

Боловсрол: Физик Электроник инженер, Христэч Удирдлагын магистер

Гэр бүл: Эхнэр, хүү 

Дагнан заадаг хичээл: Библи судлах арга, Удирдлага стратеги төлөвлөлт

Б. Баатарсүрэн

Б. Баатарсүрэн
Morning Coffee - 2019.09.02
Үзсэн 854 | 2019 оны 09 сарын 02
Б. Баатарсүрэн
Morning Coffee - 2019.09.03
Үзсэн 651 | 2019 оны 09 сарын 03
Б. Баатарсүрэн
Morning Coffee - 2019.09.04
Үзсэн 643 | 2019 оны 09 сарын 04
Б. Баатарсүрэн
Morning Coffee - 2019.09.05
Үзсэн 594 | 2019 оны 09 сарын 05
Б. Баатарсүрэн
Moring Coffee - 2019.09.06
Үзсэн 593 | 2019 оны 09 сарын 06
Б. Баатарсүрэн
Moring Coffee - 2019.09.09
Үзсэн 805 | 2019 оны 09 сарын 09
Б. Баатарсүрэн
Morning Coffee - 2019.09.10
Үзсэн 532 | 2019 оны 09 сарын 10
Б. Баатарсүрэн
Morning Coffee - 2019.09.11
Үзсэн 510 | 2019 оны 09 сарын 11
Б. Баатарсүрэн
Morning Coffee - 2019.09.12
Үзсэн 516 | 2019 оны 09 сарын 12
Б. Баатарсүрэн
Morning Coffee - 2019.09.13
Үзсэн 603 | 2019 оны 09 сарын 13