Үйлчлэл "Үнэний Бүл" чуулганы пастор 

Гэр бүл: Эхнэр, охин

Албан газар: "Хүний Цогц Хөгжил" ТББ тэргүүн

Алсын хараа: Монгол гэр бүл рүү чиглэсэн үйлчлэл

Хэвлүүлсэн ном товхимол: "Үндэстнүүдийг дагалдуулах нь" , "Есүс хотын захирагч байсан бол"

Дагнан заадаг хичээл: Цогц үйлчлэл хөгжил ба сайн мэдээ

Т. Мөнхжаргал

Т. Мөнхжаргал
Morning Coffee - 2019.09.16
Үзсэн 721 | 2019 оны 09 сарын 16
Т. Мөнхжаргал
Morning Coffee - 2019.09.17
Үзсэн 512 | 2019 оны 09 сарын 17
Т. Мөнхжаргал
Morning Coffee - 2019.09.18
Үзсэн 826 | 2019 оны 09 сарын 18
Т. Мөнхжаргал
Morning Coffee - 2019.09.19
Үзсэн 765 | 2019 оны 09 сарын 19
Т. Мөнхжаргал
Morning Coffee - 2019.09.20
Үзсэн 728 | 2019 оны 09 сарын 20