Үйлчлэл: Эмэгтэйчүүдийн үйлчлэл, хүүхдийн пастор

Боловсрол: Монгол хэл, Уран зохиол судлаач бакалавр, Гэр бүл судлаач магистр

Гэр бүл: Нөхөр, 4 хүүхэд 

Хэвлүүлсэн ном, товхимол: Тасралтгүй залбирал

Дагнан заадаг хичээл:  Библийн тойм, хүүхдийн хөгжил

Богино хэлсэн шигтгээ үг: Эзэнээс эмээж энэ амьдралаа хайрлая

А. Баярмаа

А. Баярмаа
Morning Coffee - 2019.09.23
Үзсэн 460 | 2019 оны 09 сарын 23
А. Баярмаа
Morning Coffee - 2019.09.24
Үзсэн 638 | 2019 оны 09 сарын 24
А. Баярмаа
Morning Coffee - 2019.09.25
Үзсэн 601 | 2019 оны 09 сарын 25
А. Баярмаа
Morning Coffee - 2019.09.26
Үзсэн 472 | 2019 оны 09 сарын 26
А. Баярмаа
Morning Coffee - 2019.09.27
Үзсэн 639 | 2019 оны 09 сарын 27