Үйлчлэл: "Гэрэлт Амьдрал Христийн" чуулганы пастор 

Боловсрол: UBTC - теологийн бакалавр

Гэр бүл: Эхнэр, 5 хүүхэд 

Дагнан заадаг хичээл: "Чуулганы Түүх"

Б. Шинэбаяр

Б. Шинэбаяр
Morning Coffee - 2019.09.30
Үзсэн 537 | 2019 оны 09 сарын 30
Б. Шинэбаяр
Morning Coffee - 2019.10.01
Үзсэн 646 | 2019 оны 10 сарын 01
Б. Шинэбаяр
Morning Coffee - 2019.10.03
Үзсэн 599 | 2019 оны 10 сарын 03
Б. Шинэбаяр
Morning Coffee - 2019.10.02
Үзсэн 611 | 2019 оны 10 сарын 02
Б. Шинэбаяр
Morning Coffee - 2019.10.04
Үзсэн 677 | 2019 оны 10 сарын 04