Үйлчлэл: "Ивээлийн Гэрэл" чуулганы ахлагч

Боловсрол: Англи хэлний орчуулагч багш, Библи судлалын магистр

Гэр бүл: Эхнэр, 3 хүүхэд 

Г. Бат-Оргил

Г. Бат-Оргил
Morning Coffee - 2019.10.07
Үзсэн 1161 | 2019 оны 10 сарын 07
Г. Бат-Оргил
Morning Coffee - 2019.10.09
Үзсэн 1000 | 2019 оны 10 сарын 09
Г. Бат-Оргил
Morning Coffee - 2019.10.08
Үзсэн 925 | 2019 оны 10 сарын 08
Г. Бат-Оргил
Morning Coffee - 2019.10.10
Үзсэн 1102 | 2019 оны 10 сарын 10
Г. Бат-Оргил
Morning Coffee - 2019.10.11
Үзсэн 581 | 2019 оны 10 сарын 11