Үйлчлэл: "Есүсийн Гэр Бүл" чуулганы пастор 

Албан газар: "Архинаас Чөлөөлөх Төв"

Шигтгээ үг: "Бусдыг тэнхрүүлэгч нь өөрөө тэнхэрнэ"

Гэр бүл: Эхнэр, 5 хүүхэд

Б. Отгонбаатар

Б. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.10.14
Үзсэн 939 | 2019 оны 10 сарын 14
Б. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.10.15
Үзсэн 872 | 2019 оны 10 сарын 15
Б. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.10.16
Үзсэн 690 | 2019 оны 10 сарын 16
Б. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.10.17
Үзсэн 1044 | 2019 оны 10 сарын 17
Б. Отгонбаатар
Morning Coffee - 2019.10.18
Үзсэн 1074 | 2019 оны 10 сарын 18