Хамрагддаг чуулган: "Агуу Захирамж" чуулганы ахлагч

Үйлчлэл: "Кампус Крусейд фор Крайст" "Оюутны Амьрал" үйлчлэлийн удирдагч

Боловсрол: Теологийн Магистр

Ч. Ууганбаатар

Ч. Ууганбаатар
Morning Coffee - 2019.10.21
Үзсэн 1159 | 2019 оны 10 сарын 21
Ч. Ууганбаатар
Morning Coffee - 2019.10.22
Үзсэн 994 | 2019 оны 10 сарын 22
Ч. Ууганбаатар
Morning Coffee - 2019.10.23
Үзсэн 1012 | 2019 оны 10 сарын 23
Ч. Ууганбаатар
Morning Coffee - 2019.10.24
Үзсэн 843 | 2019 оны 10 сарын 24
Ч. Ууганбаатар
Morning Coffee - 2019.10.25
Үзсэн 979 | 2019 оны 10 сарын 25