Хамрагддаг чуулган: "МБЧ"

Үйлчлэл: "МБЧ" библийн сургуулийн захирал

Боловсрол: Теологи магистр

Гэр бүл: Эхнэр, 3 хүүхэд

Д. Амгалан

Д. Амгалан
Morning Coffee - 2019.10.28
Үзсэн 771 | 2019 оны 10 сарын 28
Д. Амгалан
Morning Coffee - 2019.10.29
Үзсэн 1042 | 2019 оны 10 сарын 29
Д. Амгалан
Morning Coffee - 2019.10.30
Үзсэн 574 | 2019 оны 10 сарын 30
Д. Амгалан
Morning Coffee - 2019.10.31
Үзсэн 950 | 2019 оны 10 сарын 31
Д. Амгалан
Morning Coffee - 2019.11.01
Үзсэн 899 | 2019 оны 11 сарын 01