Хамрагддаг чуулган: Гэрэлт чуулган

Үйлчлэл: МККК - Тамирчдын Хөдөлгөөн

Боловсрол: Бакалавр

Гэр бүл: Эхнэр, 4 хүүхэд

Хэвлүүлсэн номтовхимол: "Туслах" ном орчуулсан.

Дагнан заадаг хичээл: "Чөлөөт бөхийн дасгалжуулагч"

С. Сүхбаатар

С. Сүхбаатар
Morning Coffee - 2019.11.11
Үзсэн 480 | 2019 оны 11 сарын 11
С. Сүхбаатар
Morning Coffee - 2019.11.12
Үзсэн 359 | 2019 оны 11 сарын 12
С. Сүхбаатар
Morning Coffee - 2019.11.13
Үзсэн 390 | 2019 оны 11 сарын 13
С. Сүхбаатар
Morning Coffee - 2019.11.14
Үзсэн 342 | 2019 оны 11 сарын 14
С. Сүхбаатар
Morning Coffee - 2019.11.15
Үзсэн 173 | 2019 оны 11 сарын 15
С. Сүхбаатар
Morning Coffee - 2020.09.07
Үзсэн 79 | 2020 оны 09 сарын 07