Хамрагддаг чуулган: "Үүрдийн Гэгээ"

Албан газар: "Библийн Сургалтын Төв" багш

Боловсрол: Теологийн мастер

Гэр бүл: Нөхөр, 2 хүүхэд

Дагнан заадаг хичээл: "Хуучин гэрээ", "Илгээлт"

Б. Нарантуяа

Б. Нарантуяа
Morning Coffee - 2019.11.18
Үзсэн 636 | 2019 оны 11 сарын 18
Б. Нарантуяа
Morning Coffee - 2019.11.19
Үзсэн 609 | 2019 оны 11 сарын 19
Б. Нарантуяа
Morning Coffee - 2019.11.20
Үзсэн 874 | 2019 оны 11 сарын 20
Б. Нарантуяа
Morning Coffee - 2019.11.21
Үзсэн 789 | 2019 оны 11 сарын 21
Б. Нарантуяа
Morning Coffee - 2019.11.22
Үзсэн 830 | 2019 оны 11 сарын 22
Б. Нарантуяа
Morning Coffee - 2020.02.27
Үзсэн 538 | 2020 оны 03 сарын 30