Хамрагддаг чуулган: "Үүрдийн Гэгээ"

Албан газар: "Библийн Сургалтын Төв" багш

Боловсрол: Теологийн мастер

Гэр бүл: Нөхөр, 2 хүүхэд

Дагнан заадаг хичээл: "Хуучин гэрээ", "Илгээлт"

Б. Нарантуяа

Б. Нарантуяа
Morning Coffee - 2019.11.18
Үзсэн 526 | 2019 оны 11 сарын 18
Б. Нарантуяа
Morning Coffee - 2019.11.19
Үзсэн 505 | 2019 оны 11 сарын 19
Б. Нарантуяа
Morning Coffee - 2019.11.20
Үзсэн 592 | 2019 оны 11 сарын 20
Б. Нарантуяа
Morning Coffee - 2019.11.21
Үзсэн 527 | 2019 оны 11 сарын 21
Б. Нарантуяа
Morning Coffee - 2019.11.22
Үзсэн 525 | 2019 оны 11 сарын 22
Б. Нарантуяа
Morning Coffee - 2020.02.27
Үзсэн 253 | 2020 оны 03 сарын 30