Хамрагддаг чуулган: "Даяар Сэргэлт" чуулганы пастор

Үйлчлэл: "Монголын Эвангелийн Эвсэл" гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч

Албан газар: "Монголын Эвангелийн Эвсэл" гүйцэтгэх захирлын үүрэг гүйцэтгэгч

Боловсрол: Баклавр

Гэр бүл: Эхнэр, 4 хүүхэд

С. Эрдэнэ

С. Эрдэнэ
Morning Coffee - 2019.11.25
Үзсэн 812 | 2019 оны 11 сарын 25
С. Эрдэнэ
Morning Coffee - 2019.11.26
Үзсэн 554 | 2019 оны 11 сарын 26
С. Эрдэнэ
Morning Coffee - 2019.11.27
Үзсэн 410 | 2019 оны 11 сарын 27
С. Эрдэнэ
Morning Coffee - 2019.11.28
Үзсэн 670 | 2019 оны 11 сарын 28
С. Эрдэнэ
Morning Coffee - 2019.11.29
Үзсэн 740 | 2019 оны 11 сарын 29