“ЦАГ ҮЕ, ЦАХИМ АВРАЛЫН ЗАР”

Альфа Цахим Конференц 2020

Бидний ихэнхи нь сүм чуулганыг сандал, тайз, индэр бүхий барилга гэж боддог. Чуулган бол харин та болон би гэдгийг мартах үе бий.

Covid-19 дэлхий даяар сүм чуулганыг байшингаас нь гарган цахим ертөнцөд аваачжээ. Чуулганууд цугларалт болон үйлчлэлүүдээ тэс ондоо байдлаар хийхэд суралцаж, шилжилт хийхийн хэрээр асар их сорилтуудтай тулгарсаар. Гэвч чуулганы хувьд бид сайнмэдээний төлөө цахим орчныг хараахан бүрэн ашиглаагүй байна.

Альфа бол Христитгэлийн суурийг хамтдаа судалж амьдрал, итгэл, Бурханы талаар нээлттэй харилцан яриа өрнүүлэх зорилготой цуврал уулзалтууд юм. Тэгвэл Цахим Альфа уулзалтыг Альфа Монгол болон чуулганууд цахим орчинд хэрэгжүүлж эхлээд байгаа бөгөөд олон хүмүүс үнэнийг эрэн хайж буй энэ цагт Монгол Чуулгануудтайгаа хамтран Цахим Альфа хийхэд нь туслаж байна.

Монгол улсад өнөөдөр 2.2 сая интернэт хэрэглэгч байна. Цахим орчинд их цагийг өнгөрүүлж байгаа мянга мянган тэдгээр хүмүүс одоо тэгвэл нутгийн чуулгантай цахимаар холбогдоно гээд та төсөөлөөд үздээ.

Харин одоо та энэ боломжийг ашиглаж цахим илгээлтийн талбарт Бурханы Хаанчлалыг тэлэхэд бэлэн үү?

Доорх өдрүүдэд бидэнтэй хамт цахимаар нэгдэж илүү ихийг олж мэдээрэй:

1) Альфа Цахим Авралын Зар Конференц 2020

9 дүгээр сарын 17 | Пүрэв гараг | 19:30 - 21:30 (GMT +8)

2) Цахим Альфа Сургалт

9 дүгээр сарын 18 |Баасан гараг | 19:30 - 21:30 (GMT +8)

Альфа Цахим Конференцдоо дараах холбоосоор бүртгүүлээрэй: https://tinyurl.com/AlphaDEC20

Альфа Цахим Конференц 2020 Альфа Цахим Конференц 2020