2018 оны 01 сарын 24

Гэрлэлтээс гадуурх харилцаа

Улсын хэмжээнд сүүлийн 10 жилд хийгдсэн статистик баримтыг харвал 4 өрх тутмын 1 нь гэр бүлээ цуцлуулсан байна. Гэр бүл салалтад нөлөөлдөг хүчин зүйлст:

  • Гэр бүлийн талаар суурь ойлголтгүй байдал
  • Гэр бүлийн боловсрол олгогдоогүй байдал
  • Архидалт
  • Эр, эм хүйсийн ялгаатай байдал (нэн чухал ойлголт)
  • Төрөлх гэр бүлийн орчин, соёл
  • Урвалт гэх мэт хүчин зүйлс орж байгааг гэр бүл судлаачид нэрлэжээ.

Тэгвэл гэр бүлийн тогтвортой байдлыг хангахын тулд эдгээр зүйлсийг хэрхэн даван туулах талаар сэтгэл зүйч Д.Алтанцэцэгийн бэлтгэсэн хичээлийг  хүлээн авч үзнэ үү.Сэтгэгдэл