2018 оны 02 сарын 21

Газар дээрх диваажин

Хуримын өдөр хань болох хүндээ өчсөн амлалт цаг хугацааны явцад шалгагддаг. “Шинэ Ургац” чуулганы пастор Г.Отгонбаатар гэрлэлтийн амьдралынхаа 13 жилд амлалтаа сахих зайлшгүй шаардлагатай тулгарсан гэрчлэлээрээ дамжуулан Эзэн Бурхан гэр бүлд нь зааж, чиглүүлсэн зүйлсийг хуваалцах болно.

“Диваажин болон тамыг, мөнхийн улс болон мөнхийн зовлонг харж болох хамгийн ойр газар бол гэр бүл. Бүх зүйлийг эзэмшиж байсан ч гэр бүлийн амьдрал бүтэлгүйтэхэд амьдралд олсон бүхэн сааралтаж эхэлдэг. Тиймээс амьдрал урт богиноороо биш утга агуулгаараа хэмжигддэг.”Сэтгэгдэл